trasy "PRAHA ZA HUMNY"

 

Dovoz na adresu trasy "PRAHA ZA HUMNY" (nesplněný limit 1 650,- = 90,- poplatek)

Pro naše zákazníky, kteří bydlí v blízkém okolí Prahy, jsme připravili dvě trasy:

- Praha JIHOVÝCHOD
- Praha SEVEROVÝCHOD

-------------

- možnost rozvozu 2 x měsíčně na trase Praha JIHOVÝCHOD
- možnost rozvozu 1 x měsíčně na trase Praha SEVEROVÝCHOD
(okruh na mapkách a města uvnitř okruhu)

- minimální cena objednávky je 1 650,-
(pod tuto částku je možno objednávku uskutečnit pouze s manipulačním poplatkem)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- na předem daná pondělí je vypsána trasa
- trasy jsou vypsány na tři měsíce dopředu
- objednávat můžete vždy nejpozději do pondělí 8.00 v den rozvozu
- registrovaní zákazníci jsou o termínu svého závozu informováni e-mailem týden předem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINIMÁLNÍ ZÁVOZOVÁ MNOŽSTVÍ:

V případě nedodržení závozového limitu je k objednávce automaticky přiúčtován 
manipulační poplatek viz. tabulka níže:


Koncoví zákazníci:

 výše objednávky  hlavní trasa  vedlejší trasa
 1 200 Kč - 1 649 Kč  90,-  120,-
 1 650 Kč a více  0,-  0,-


Pet shopy:

 výše objednávky  hlavní trasa  vedlejší trasa
 2000 Kč - 3 999 Kč  150,-  190,-
 4 000 Kč - 7 999 Kč  90,-  120,-
 8 000 Kč a více  0,-  0,-


Vedlejší trasou se rozumí místa položená do 20 km od hlavní trasy.
Místa vzdálenější než 20 km zavážíme dle dohody.